Zakres usługKsięgowośćKadry i płaceJeśli zakładasz własną firmęJeżeli już masz własną firmę

Zakres usług

W związku z tym iż prowadzimy księgowość firm o zróżnicowanych branżach mamy doświadczenie w obsłudze różnego rodzaju firm.
Wypracowaliśmy własne metody obsługi klientów w branży:

Proponujemy prowadzenie:

 • firmy produkcyjne (stolarstwo, tapicerstwo, ślusarstwo)
 • usługowe (budowlane, montażowe, leśne i ogrodnicze, kosmetyczne, fryzjerskie )
 • handlowe (detaliczne i hurtowe )
 • gastronomiczne
 • gabinety lekarskie i stomatologiczne
 • firmy transportowe,
 • sklepy spożywcze, punkty handlowo – usługowe
 • firmy z branży motoryzacyjnej
 • firmy doradcze i ubezpieczeniowe

Ponadto, współpracę z klientami opieramy na właściwym zrozumieniu specyfiki jego działalności, indywidualnie dostosowując się do jego potrzeb.

Na podstawie prowadzonej ewidencji i ksiąg:

 • przygotujemy dokumenty
 • przygotujemy miesięczne rozliczenia oraz deklaracje skarbowe
 • dostarczymy dokumenty do organów skarbowych
 • sporządzamy niezbędne informacje i korespondencję wynikającą z bieżącej działalności firmy
 • sprawdzamy dokumenty pod względem formalnym i rachunkowym
 • przeprowadzamy konsultacje podatkowe i rachunkowe

Ksiegowość

Oferujemy naszym Klientom kompleksowe usługi księgowe ,  rachunkowe  i  finansowe . Propozycja skierowana jest dla firm z różnych branż i o odmiennych formach działalności Mogą skorzystać z naszych usług zarówno firmy już działające jak i nowo powstałe.

Stawiamy na nowoczesne ,optymalne rozwiązania  w zakresie :

 • prowadzenie ksiąg podatkowych (księgi handlowi i podatkowe księgi przychodów i rozchodów )
 • ewidencja podatku VAT
 • ewidencja uproszczona (ryczałt i karta podatkowa )
 • rejestracja nowych oraz aktualizacja danych w CEiDG
 • pomoc w wyborze formy opodatkowania
 • nadzór i doradztwo w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej
 • reprezentacja podatnika przed organami kontrolującymi
 • sporządzanie wniosków i dokumentacji dla instytucji finansowych (banki , firmy leasingowe itp.)

Kadry i płace

Oferujemy naszym Klientom kompleksowe usługi księgowe ,  rachunkowe  i  finansowe . Propozycja skierowana jest dla firm z różnych branż i o odmiennych formach działalności Mogą skorzystać z naszych usług zarówno firmy już działające jak i nowo powstałe.

Bogata oferta usług personalnych wiąże się z dużym doświadczeniem działu kadr oraz wykwalifikowanym i doświadczonym personelem .Jest to szczególnie ważna dziedzina zarówno dla pracodawców jak i samych zatrudnionych.
Warto więc zadbać, aby sprawami z tego obszaru zajęli się specjaliści.

W naszej ofercie są:

 

 • sporządzanie list plac
 • sporządzanie deklaracji ZUS i podatkowych
 • prowadzenie spraw personalnych np. akta osobowe ,ewidencja czasu pracy
 • kompleksowe rozliczanie umów-zlecenia i o dzieło
 • zatrudnianie obcokrajowców
 • sporządzanie dokumentacji do refundacji wynagrodzeń (hufce pracy ,urzędy pracy)
 • oddelegowania pracowników za granicę
 • PFRON

Dla nowopowstałych podmiotów

Mamy pełną świadomość tego, że początki działalności biznesowej są niezwykle trudne, a w wielu przypadkach nawet zniechęcają przedsiębiorców do jej kontynuowania. Przejście przez skomplikowane i przedłużające się formalności to wizja, która skutecznie odstrasza innowatorów z pomysłami na przyszłość. Warto więc skorzystać z pomocy profesjonalistów, którzy te najmniej przyjemne obowiązki załatwią za nas, przy jednoczesnej gwarancji, że zrobią to w sposób prawidłowy i zgodny z obowiązującymi przepisami

Proponujemy prowadzenie:

 • ksiąg przychodów i rozchodów
 • rejestrów VAT
 • rozliczeń z US i ZUS (właścicieli i pracowników)
 • ewidencji ryczałtowych kadry i płace

Na podstawie prowadzonej ewidencji i ksiąg:

 • przygotujemy dokumenty
 • przygotujemy miesięczne rozliczenia oraz deklaracje skarbowe
 • dostarczymy dokumenty do organów skarbowych
 • sporządzamy niezbędne informacje i korespondencję wynikającą z bieżącej działalności firmy
 • sprawdzamy dokumenty pod względem formalnym i rachunkowym
 • przeprowadzamy konsultacje podatkowe i rachunkowe

Jeżeli już masz własną firmę

Proponujemy prowadzenie:

 • ksiąg przychodów i rozchodów
 • rejestrów VAT
 • rozliczeń z US i ZUS (właścicieli i pracowników)
 • ewidencji ryczałtowych kadry i płace

Nasz klient otrzymuje informacje i dowody wpłat niezbędne do regulowania swoich zobowiązań.