Księgowość

Ksiegowość

Oferujemy naszym Klientom kompleksowe usługi księgowe ,  rachunkowe  i  finansowe . Propozycja skierowana jest dla firm z różnych branż i o odmiennych formach działalności Mogą skorzystać z naszych usług zarówno firmy już działające jak i nowo powstałe.

Stawiamy na nowoczesne ,optymalne rozwiązania  w zakresie :

  • prowadzenie ksiąg podatkowych (księgi handlowi i podatkowe księgi przychodów i rozchodów )
  • ewidencja podatku VAT
  • ewidencja uproszczona (ryczałt i karta podatkowa )
  • rejestracja nowych oraz aktualizacja danych w CEiDG
  • pomoc w wyborze formy opodatkowania
  • nadzór i doradztwo w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej
  • reprezentacja podatnika przed organami kontrolującymi
  • sporządzanie wniosków i dokumentacji dla instytucji finansowych (banki , firmy leasingowe itp.)