Kadry i płace

Kadry i płace

Oferujemy naszym Klientom kompleksowe usługi księgowe ,  rachunkowe  i  finansowe . Propozycja skierowana jest dla firm z różnych branż i o odmiennych formach działalności Mogą skorzystać z naszych usług zarówno firmy już działające jak i nowo powstałe.

Bogata oferta usług personalnych wiąże się z dużym doświadczeniem działu kadr oraz wykwalifikowanym i doświadczonym personelem .Jest to szczególnie ważna dziedzina zarówno dla pracodawców jak i samych zatrudnionych.
Warto więc zadbać, aby sprawami z tego obszaru zajęli się specjaliści.

W naszej ofercie są:

  • sporządzanie list plac
  • sporządzanie deklaracji ZUS i podatkowych
  • prowadzenie spraw personalnych np. akta osobowe ,ewidencja czasu pracy
  • kompleksowe rozliczanie umów-zlecenia i o dzieło
  • zatrudnianie obcokrajowców
  • sporządzanie dokumentacji do refundacji wynagrodzeń (hufce pracy ,urzędy pracy)
  • oddelegowania pracowników za granicę
  • PFRON